Top 10 nền tảng chatbot miễn phí thay thế cho ChatGPT

Free ChatGPT Alternatives

Xin chào! Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn 10 nền tảng chatbot miễn phí tốt nhất để thay thế cho ChatGPT, trong đó NoowAI sẽ là lựa chọn hàng đầu (www.noowai.com). Chúng tôi sẽ đề cập đến các ưu và nhược điểm của mỗi nền tảng và giới thiệu một số tính năng cơ bản của chúng.

 1. NoowAI (www.noowai.com)

NoowAI là một trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) thông minh và hoàn toàn miễn phí. Người dùng không cần tạo tài khoản và có thể sử dụng trực tiếp trên website để được hỗ trợ trong nhiều tác vụ khác nhau.

Ưu điểm:

 • NoowAI dễ sử dụng và rất thông minh.
 • NoowAI miễn phí và không yêu cầu tài khoản đăng ký.
 • NoowAI có thể hỗ trợ người dùng trong nhiều tác vụ khác nhau.

Nhược điểm:

 • NoowAI chỉ hỗ trợ tiếng Anh.
 • Các tính năng và tích hợp nâng cao có thể bị giới hạn.
 1. Tars (www.tars.com)

Tars là một nền tảng chatbot dựa trên trình tạo hình tương tác giúp người dùng tạo ra các cuộc trò chuyện tùy chỉnh cho website và ứng dụng di động. Nền tảng này có một gói miễn phí với các tính năng cơ bản.

Ưu điểm:

 • Tars có giao diện dễ sử dụng.
 • Tars cung cấp một gói miễn phí với các tính năng cơ bản.
 • Tars có thể được tích hợp trên nhiều nền tảng khác nhau.

Nhược điểm:

 • Gói miễn phí có giới hạn, chẳng hạn như số lượng lượt trò chuyện tối đa.
 • Tính năng tích hợp với các dịch vụ bên thứ ba có thể yêu cầu phải trả phí.
 1. Dialogflow (www.dialogflow.com)

Dialogflow là một nền tảng chatbot do Google cung cấp giúp người dùng xây dựng trải nghiệm trò chuyện cho website, ứng dụng di động và các nền tảng nhắn tin. Nền tảng này có gói miễn phí với các tính năng cơ bản.

Ưu điểm:

 • Dialogflow được Google hỗ trợ, đảm bảo độ tin cậy và an toàn ở mức cao.
 • Dialogflow cung cấp gói miễn phí với các tính năng cơ bản.
 • Dialogflow có khả năng tích hợp với nhiều nền tảng khác nhau.

Nhược điểm:

 • Gói miễn phí có giới hạn về số lượng lượt trò chuyện và các tính năng phức tạp.
 • Có thể yêu cầu kỹ năng lập trình để tạo ra các trải nghiệm trò chuyện phức tạp.
 1. Botsify (www.botsify.com)

Botsify là một nền tảng chatbot dựa trên trình tạo hình tương tác giúp người dùng xây dựng các trải nghiệm trò chuyện cho website và các nền tảng nhắn tin khác. Nền tảng này có một gói miễn phí với các tính năng cơ bản.

Ưu điểm:

 • Botsify có giao diện dễ sử dụng.
 • Botsify cung cấp một gói miễn phí với các tính năng cơ bản.
 • Botsify có khả năng tích hợp với nhiều nền tảng khác nhau.

Nhược điểm:

 • Gói miễn phí có giới hạn về số lượng lượt trò chuyện và các tính năng phức tạp.
 • Các tính năng nâng cao và tích hợp bên thứ ba có thể yêu cầu phải trả phí.
 1. ManyChat (www.manychat.com)

ManyChat là một nền tảng chatbot dựa trên trình tạo hình tương tác giúp người dùng xây dựng các trải nghiệm trò chuyện cho Facebook Messenger và các nền tảng khác. Nền tảng này có gói miễn phí với các tính năng cơ bản.

Ưu điểm:

 • ManyChat có giao diện dễ sử dụng.
 • ManyChat cung cấp một gói miễn phí với các tính năng cơ bản.
 • ManyChat có khả năng tích hợp với nhiều nền tảng khác nhau.

Nhược điểm:

 • Gói miễn phí có giới hạn về số lượng lượt trò chuyện và các tính năng phức tạp.
 • ManyChat chủ yếu hỗ trợ trên nền tảng Facebook Messenger.
 1. Flow XO (www.flowxo.com)

Flow XO là một nền tảng chatbot dựa trên trình tạo hình tương tác giúp người dùng xây dựng các trải nghiệm trò chuyện cho website, ứng dụng di động và các nền tảng nhắn

tin khác. Nền tảng này có gói miễn phí với các tính năng cơ bản.

Ưu điểm:

 • Flow XO có giao diện dễ sử dụng và tính năng mạnh mẽ.
 • Flow XO cung cấp một gói miễn phí với các tính năng cơ bản.
 • Flow XO có khả năng tích hợp với nhiều nền tảng khác nhau.

Nhược điểm:

 • Gói miễn phí có giới hạn về số lượng lượt trò chuyện và các tính năng phức tạp.
 • Các tính năng nâng cao và tích hợp bên thứ ba có thể yêu cầu phải trả phí.
 1. Tars (www.tars.com)

Tars là một nền tảng chatbot dựa trên trình tạo hình tương tác giúp người dùng xây dựng các trải nghiệm trò chuyện cho website, ứng dụng di động và các nền tảng nhắn tin khác. Nền tảng này có gói miễn phí với các tính năng cơ bản.

Ưu điểm:

 • Tars có giao diện dễ sử dụng.
 • Tars cung cấp một gói miễn phí với các tính năng cơ bản.
 • Tars có khả năng tích hợp với nhiều nền tảng khác nhau.

Nhược điểm:

 • Gói miễn phí có giới hạn về số lượng lượt trò chuyện và các tính năng phức tạp.
 • Các tính năng nâng cao và tích hợp bên thứ ba có thể yêu cầu phải trả phí.
 1. QnA Maker (www.qnamaker.ai)

QnA Maker là một công cụ của Microsoft giúp người dùng tạo các trải nghiệm trò chuyện dựa trên các câu hỏi và câu trả lời được xác định trước. Công cụ này có gói miễn phí với các tính năng cơ bản.

Ưu điểm:

 • QnA Maker có khả năng tạo các trải nghiệm trò chuyện dựa trên các câu hỏi và câu trả lời được xác định trước.
 • QnA Maker là một công cụ của Microsoft nên có tính ổn định và tính đáng tin cậy cao.

Nhược điểm:

 • Gói miễn phí có giới hạn về số lượng lượt trò chuyện và các tính năng phức tạp.
 • Công cụ này yêu cầu phải có tài khoản Microsoft để sử dụng.
 1. SnatchBot (www.snatchbot.me)

SnatchBot là một nền tảng chatbot đa kênh giúp người dùng xây dựng các trải nghiệm trò chuyện cho website, ứng dụng di động và các nền tảng nhắn tin khác. Nền tảng này có gói miễn phí với các tính năng cơ bản.

Ưu điểm:

 • SnatchBot có tính năng đa kênh, hỗ trợ nhiều nền tảng nhắn tin khác nhau.
 • SnatchBot cung cấp một gói miễn phí với các tính năng cơ bản.
 • SnatchBot có khả năng tích hợp với nhiều nền tảng khác nhau.

Nhược điểm:

 • Gói miễn phí có giới hạn về số lượng lượt trò chuyện và các tính năng phức tạp.
 • Các tính năng nâng cao và tích hợp bên thứ ba có thể yêu cầu phải trả phí.
 1. Dialogflow (dialogflow.cloud.google.com)

Dialogflow là một nền tảng chatbot của Google giúp người dùng tạo các trải nghiệm trò chuyện thông minh với các ứng dụng, website và thiết bị khác nhau. Nền tảng này có gói miễn phí với các tính năng cơ bản.

Ưu điểm:

 • Dialogflow được phát triển bởi Google nên có tính ổn định và tính đáng tin cậy cao.
 • Dialogflow cung cấp một gói miễn phí với các tính năng cơ bản.

Nhược điểm:

 • Gói miễn phí có giới hạn về số lượng lượt trò chuyện và các tính năng phức tạp.
 • Các tính năng nâng cao và tích hợp bên thứ ba có thể yêu cầu phải trả phí.

Kết luận

Trên đây là top 10 các nền tảng chatbot miễn phí mà bạn có thể sử dụng thay thế cho ChatGPT. Trong đó, Trợ lý ảo NoowAI được đánh giá là một trong những nền tảng tốt nhất vì tính năng mạnh mẽ, giao diện dễ sử dụng và không yêu cầu tài khoản đăng ký. Tuy nhiên, tùy thuộc vào nhu cầu và mục đích sử dụng, bạn có thể chọn các nền tảng khác để phù hợp với mình.